YCLIENTS în Moldova

Automatizarea în domeniu Beauty

Politica de Confidențialitate

Dispoziții de bază

Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 08-07-2011 ”Cu privire la protecția datelor personale” și prevede procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsurile de asigurare a securității datelor cu caracter personal întreprinse de către ARSOLO S.R.L. (în continuare Operator).

1.1 Operatorul își stabilște că cel mai important obiectiv și condiție pentru implementarea activităților sale, îl constituie respectarea drepturilor și libertăților persoanei și cetățeanului în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv și protecția dreptului la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private

1.2. Politica Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare politica) se aplică oricărei informații pe care Operatorul le poate obține cu privire la vizitatorii site-ului https://yclientsmd.com.

Noțiunile de bază utilizate în Politica de confidențialitate

2.1. Prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal – prelucrarea datelor cu caracter personal cu ajutorul tehnologiilor de calcul.

2.2. Blocarea datelor cu caracter personal- stoparea temporară a prelucrării datelor (cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru concretizarea datelor cu caracter personal)

2.3. Website – set de materiale grafice, informative, precum și programe și baze de date pentru calculator, care asigură disponibilitatea acestora în internet la adresa https://bh.md.

2.4. Sistem informațional de date cu caracter personal – set ce se conține în bazele de date cu personale și care asigură prelucrarea acestora cu ajutorul tehnologiilor informaționale și a mijloacelor tehnice.

2.5. Depersonalizarea datelor cu caracter personal – acțiuni în urma cărora devine imposibil de a determina apartenența datelor cu caracter personal unui anumit Utilizator sau altui subiect al datelor cu caracter personal, fără utilizarea unei informații adiționale,.

2.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice acțiune (operațiune) sau un set de acțiuni (operațiuni) efectuate cu utilizarea unor instrumente de automatizare, sau fără utilizarea unor astfel de instrumente cu date cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, stocarea, păstrarea, concretizarea ( actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transimterea (distribuția, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, eliminarea, distrugerea datelor personale.

2.7. Operator- autoritate publică, autoritate municipală, persoană juridică sau fizică, ce independent sau în comun cu alte persoane organizează și/sau prelucrează date cu caracter personal, precum și stabilește scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, conținutul datelor cu caracter personal, care urmează să fie prelucrate, acțiunile( operațiunile) întreprinse în raport cu datele cu caracter personal.

2.8. Date cu caracter personal – orice informație ce se referă direct sau indirect la Utilizator concret al site-ului web https://bh.md;

2.9. Utilizator- orice vizitator al web site-ului https://bh.md;

2.10. Furnizarea datelor cu caracter personal – acțiuni îndreptate spre divulgarea datelor cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane.

2.11. Răspândirea datelor cu caracter personale – orice acțiuni îndreptate spre divulgarea datelor cu caracter personal unui cerc nedefinit de persoane (transimterea datelor cu caracter personal) sau familiarizarea cu datele cu caracter personal a unui număr nelimitat de persoane, inclusiv divulgarea datelor cu caracter personal în mass-media, postarea în rețelele informaționale și de telecomunicații sau oferirea accesului la datele cu caracter personal în oricare altă modalitate.

2.12. Transfer transfrontalier de date cu caracter personal – transmiterea datelor cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin, autoritatății unui stat străin, către o persoană fizică străină sau persoană juridică străină.

2.13. Distrugerea datelor cu caracter personal – acțiuni întreprinse în urma cărora datele cu caracter personal sunt distruse definitiv fără posibilitatea de a fi restabilite în sistemul informațional de date cu caracter personal (sau) sunt distruse de pe purtătorii materiali de date cu caracter personalOperatorul poate prelucra următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorului

Operatorul poate prelucra următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorului

3.1. Numele, prenumele, patronimicul;

3.2. Numere de telefon;

3.3. De asemenea site-ul colectează și prelucrează datele anonime despre vizitatori (inclusiv cookie-uri) cu ajutorul serviciilor de statistică din internet (Yandex metrika, Google analytics și altele).

3.4. Datele enumerate mai sus, în continuare Politicile, sunt interconectate prin conceptul general – Date cu caracter personal.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

4.1 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului – colectarea informațiilor de contact despre vizitatorul site-ului pentru a clarifica detaliile necesare pentru configurarea serviciului YCLIENTS.

4.2. Operatorul are de asemenea dreptul de a trimite utilizatorului notificări de marketing despre produse noi și servicii, despre oferte speciale și diferite evenimente. Utilizatorul poate refuza oricând să primească mesaje de marketing, expediind Operatorului o scrisoare pe adresa electronică yclients.md@gmail.com cu nota ”Refuz să primesc notificări despre produsele, serviciile și ofertele speciale„.

4.3. Datele anonime ale Utilizatorilor, colectate cu ajutorul serviciilor de statistică de pe internet, sunt utilizate pentru colectarea informației despre activitățile Utilizatorilor pe site, pentru îmbunătățirea calității și conținutului site-ului.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului numai în cazul în care sunt completate și/sau trimise de către Utilizator individual prin intermediul unor formulare speciale plasate pe site-ul https://bh.md. Completând formularele corespunzătoare și/sau expediind datele cu caracter personal Operatorului, Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la Politica respectivă.

5.2 Operatorul prelucrează date anonime despre Utilizator în cazul în care lucrul acesta este permis în setările Browser-ului Utilizatorului (stocarea cookie-urilor și folosirea tehnologiei JavaScript sunt activate).

Procedura de colectare, păstrare, transmitere și alte tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor cu caracter personal, care sunt prelucrate de către Operator, este asigurată prin implementarea măsurilor legale, organizatorice și tehnice necesare pentru respectarea absolută a cerințelor legislației actuale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

6.1. Operatorul asigură siguranța datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile pentru a exclude accesul la datele respective a persoanelor neautorizate.

6.2. Datelecu caracter personal ale Utilizatorului niciodată și sub nicio condiție nu vor fi transmise spre persoane terțe, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația în vigoare.

6.3. În cazul unor inexactități în datele cu caracter personal, Utilizatorul le poate actualiza de sine stătător, expediind Operatorului o notificare la adresa electonică yclients.md@gmail.com cu nota ”Actulaizarea datelor personale”.

6.4. Termenul de prelucrare a datelor cu caracter personal este nelimitat. Utilizatorul poate în orice moment să își retragă acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, expediind Operatorului o notificare la adresa electronică yclients.md@gmail.com cu nota ” Retrag acordul de a prelucra datele mele personale”

Transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal

7.1. Înainte de a realiza transferul de date cu caracter peronal, Operatorul este obligat să se asigure de faptul că statul străin pe teritoriul căruia se vor transfera datele cu caracter personal, asigură o protecție sigură a drepturilor subiecților datelor cu cracter personal.

7.2. Transferul transfrontalier de date cu caracter personal pe teritoriul statelor străine, care nu îndeplinesc cerințele enumerate mai sus, poate să fie îndeplinit numai în cazul în care există un consimțământ scris din partea deținătorului datelor cu caracter personal privitor la transmiterea transfrontalieră a datelor sale și/sau a executării contractului al cărui parte este subiectul datelor cu caracter personal.

Dispoziții finale

8.1. Utilizatorul poate obține orice explicații cu privire la aspectele ce se referă la prelucrarea deatelor sale cu caracter personal, contactând Operatorul prin intermediul adresei electronice yclients.md@gmail.com

8.2. În acest document vor fi reflectate orice schimbări ale politicii de preclucrare a datelor cu caracter personal de către Operator. Politica este fără termen și acționează până la înlocuirea sa de o versiune nouă.

8.3. Versiunea actuală a Politicii este disponibilă gratuit în internet la adresa electronică http://yclientsmd.com/politica-de-confidenialitate/.